Título


Día 9 de diciembre 19 horas / Abenduaren 9an, 19: 00etan

Sacramento de la reconciliación - comunitario - / Adiskidetzearen sakramentua - Komunitarioa -

 

Día 16 de diciembre 20 horas / Abenduaren 20an, 20:00etan

Mariaren Bihotza abesbatza eta txistulariak. Concierto

grabado por EITB
Comienzo/Hasiera Normas Conferencia episcopal Coronavirus