Título

Fechas a recordar/Gogoratzeko datak

Septiembre 28 Iraila Hora 19 Ordu Comienzo catequesis curso 2021-2022. Katekesia hasiko da.
Comienzo/Hasiera Anterior