Título

Existen diferentes grupos con fines de formación y de maduración de la fe.
Talde desberdinak daude heziketako eta fedearen heltzeko amaierekin.

Grupos de: misiones, actualizacion de la fe, lectura de la Biblia, pastoral de la salud.
Misioak, fedearen gaurkotzea, Bibliaren irakurketako, osasunaren pastorala.

Si quieres participar en alguno de ellos te informarán en el despacho parroquial.
Haietako norbaitengan parte izan nahi baduzu parrokiako bulegoan informatuko zaituzte.

Anterior/Aurrekoa Comienzo/Hasiera