Título

La parroquia de San Ignacio se crea el 1 de Febrero de 1.883 sin existir todavía el templo actual. Abarcaba los actuales barrios de Gros, Atocha, Eguia, Polloe, Loyola, Ametzagaña y la parte oeste del monte Ulia. Es bautizada con el nombre de San Ignacio de Loyola y se asentó inicialmente en la capilla de la casa de Beneficencia.

San Inazio-ren parrokia 1.883ko Otsailaren 1ean sortzen da gaurko tenplua oraindik egon gabe. Bere gain hartzen zituen Gros-eko gaurko auzoak, Atocha, Egia, Polloe, Loiola, Ametzagaña eta mendebala Ulia mendiko partea. Inazio Loiola-ren izenarekin bataiatzen da eta hasiera batean finkatu zen txirotegiko kaperan.

El 25 de Septiembre de 1.892 se coloca la primera piedra del templo actual. La colocó la reina Doña Maria Cristina. Era párroco en aquellas fechas Dn. Juan Mendivil.

1.892ko Irailaren 25ean gaurko tenpluko lehen harria jartzen da. Maria Cristina Andrea erreginak jarri zuen. Parrokoa zen data haietan Juan Mendivil Jauna.

Comienzo/Hasiera Siguiente/Hurrengoa