Título

Se tardaria casi 5 años en la inauguración de la iglesia. Fue el día 24 de Julio de 1.897.
La superficie del templo es de 1.200 metros. Su aforo de unas 1.900 personas.
La torre neogótica se finaliza en Septiembre de 1.928. Fue inaugurada oficialmente el 19 de Marzo de 1.929.
No se realizó antes por falta de presupuesto. El costo de la torre superó al de la iglesia realizada unos 30 años antes. El reloj empezó a funcionar el último trimestre de 1.900.

Elizaren inaugurazioa 5 urteetan gertatu zen. 1.897ko Uztailaren 24an.
Tenpluko azala 1.200 metroko da. Batzuei 1900 pertsona sartzen dira.
Dorre neogotikoa 1.928ko Irailean bukatzen da. Ofizialki inauguratu zen 1.929ko Martxoaren 19an.
Ez zen egin aurrekontu faltan lehenago. Dorrearen kostuak batzuei 30 urtetan lehenago egindako elizakoa gainditu zuen. Erlojua 1.900eko azken hiruhilekoan funtzionatzen hasi zen.

Comienzo/Hasiera Siguiente/Hurrengoa