Título
Se ha hablado muy brevemente del templo pero no se puede acabar esta breve reseña sin hablar de los párrocos comprometidos con la vida de la parroquia.

Tenpluaz hitz egin da oso laburki baina aipamen labur hau ezin da bukatu parrokiaren bizitzarekin konprometitutako parrokoez hitz egin gabe.

Dn. Teodoro Zaragüeta /Jauna 2-1883 a 7-1883
Dn. Pedro de Mata /Jauna 7-1883 a 2-1884
Dn. Ignacio Uranga /Jauna 2-1884 a 7-1887
Dn. Juan Mendivil /Jauna 1892 a 1907
Dn. Cándido Uranga /Jauna 1907 a 1928
Dn. Auspucio Otaegui /Jauna 1928 a 1956
Dn. José Mª Múgica /Jauna 1956 a 1976
Dn. Pedro Jimeno /Jauna 1976 a 1981
Dn. Felix Galdona /Jauna 1981 a Julio 2004 - Carta de despedida -
Dn. José Javier Portu /Jauna Agosto 2004 a 9-2015
Dn. Juan Kruz Mendizabal /Jauna 20-9-2015 a Agosto 2017
Dn. Mikel Aranguren /Jauna 1-9-2017

Comienzo/Hasiera Anterior/Aurrekoa