Título

Jesús, el crucificado, ha resucitado..
Jesus, gurutziltzatutakoa, berpiztu da.


Comienzo/Hasiera Anterior/Aurrekoa