Título

Calendario -2017-2018-Egutegia

Bautismos/Bataioak Urtarrilak 7 Enero, Apirilak 8 Abril, Ekainak 24 Junio, Urriak 7 Octubre
Primeras comuniones/Lehen Jaunartzeak Maiatzak 20 Mayo: bilingüe, Maiatzak 27 Mayo: bilingüe
Unción de enfermos/Gaixo-gantzudura Maiatzak 5 Mayo
Sacramento de la Reconciliación/Adiskidetzeko sakramentua Abenduak 19 Diciembre
Aniversarios/Urtemugak Hileko azken igandea - 12:00 - Último domingo de cada mes

Comienzo/Hasiera