Título

Ebangelizazioa/Evangelización

Haurrak/Infancia Haur eta gurasoei zuzendutako katekesiak bere egutegia du Catequesis dirigida a padres y niños con calendario propio
Gazteak/Jóvenes DBH3. aurrerako gazteei zuzendua Dirigido a jóvenes a partir de 3.ESO
Ezkontz pastoraltza/Pastoral matrimonial Dirigido a novios que se preparan al sacrameno del matrimonio Eskontzera doazen ezkongaien zuzendua
Oración ante el Señor/Jaunaren aurrean otoiza Los jueves de 18 a 19 horas Ostegunero, 18 - 19 bitartean
Pastoral de inmigrantes/Etorkinen pastoraltza Atención pastoral al inmigrante Etorkinentzako pastoral arreta
Grupos de profundización en la fe/Fedean sakontzeko 2º y 4º viernes de mes a las 20 horas Hileko 2. eta 4. ostirala, 20 etan.
La palabra de Dios en la vida/Jainkoaren hitza bizitzan 1º y 4º martes de mes, horario a concretar Hileko 1. eta 4. asteartea, ordua zehaztear
Herduen katekumenadotza/Catecumenado de adultos Bataio, sendotza edo Eukaristiaren sakramentuak jaso nahi dituzten helduei zuzendua Dirigido a adultos que quieran recibir los sacramentos del bautismo, confirmación y Eucaristia
Misiones/Misioak Primer viernes de mes a las 18 horas Hileko lehen ostirala 18 etan
Comienzo/Hasiera Siguiente/Hurrengoa