Otoitz eta biblia taldea

Jaungoikoaren Hitza eraldatzen gaituen benetako janaria da.

Jaungoikoarekin elkartzeko esperientzia honek, Jaungoikoaren Hitza bizi- eta jarraipen-iturri bezala ulertzen laguntzen du. Jaungoikoaren Hitza eraldatzen gaituen benetako janaria da. Bere argiak gure bizitzaren alderdi desberdinak argitzen ditu, eta bere jakituriarekin bizitza osoago batera garamatzaten erabaki on eta osasuntsuak hartzen laguntzen digu.

San Ignazio Parrokia - Otoitza eta Biblia Taldea - Topaketa

Aukeratutako ibilbidea Ebanjelio baten irakurketa jarraitua da. Saioak kapitulu baten irakurketarekin hasten dira. Ondoren, Aita Patxi Aizpitartek Bibliako exegesia eta meditazio espirituala egiten ditu. Horrela, pixkanaka-pixkanaka, Jesusen barne-ezagutzan sakontzen dugu, gure bizitza argitzen doalarik.

Parrokian, hamabostero elkartzen gara, astearteetan, 20:00etan.